Kontaktinfo                                 Telefon                            E-post

Ørjan Pedersen                          45 60 76 15                    orjan.albatross@gmail.com

John Christian Vespestad       45 20 53 44                    jc.albatross@gmail.com


Info ang. timer ved Albatross Fysioterapi;

Ikke kom til behandling hvis du har luftveisplager; ha lav terskel for å avlyse time. Dette gjelder også ved negativ coronatest.

Bruk venterommet så lite som mulig, vent gjerne i bil / utenfor frem til du har time.

Fellesmail; albatrossfysioterapi@gmail.com

Oppdatert offentlig infomasjon kan du finne på

Norske Fysioterapeuters Forbund

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Sveio kommune

 

 

Ørjan Pedersen Ørjan Pedersen
Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Albatross Senter