Kontaktinfo;

Ørjan Pedersen     45 60 76 15   orjan.albatross@gmail.com

Petter Stølen         99 01 34 36    petter.albatross@gmail.com


Info ang. timer ved Albatross Fysioterapi;

Ikke kom til behandling hvis du har luftveisplager; ha lav terskel for å avlyse time. Dette gjelder også ved negativ coronatest.

Bruk venterommet så lite som mulig, vent gjerne i bil / utenfor frem til du har time.

Fellesmail; albatrossfysioterapi@gmail.com

Oppdatert offentlig infomasjon kan du finne på

Norske Fysioterapeuters Forbund

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Sveio kommune

 

 

Ørjan Pedersen Ørjan Pedersen
Petter Stølen Petter Stølen
Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Albatross Senter